اسامی بازیکنان اعزامی تیم ملی نوجوانان به قرقیزستان 10 مهر 1401

اسامی بازیکنان اعزامی تیم ملی نوجوانان به قرقیزستان

تیم ملی فوتبال نوجوانان صبح امروز تهران را از طریق فرودگاه مهرآباد به مقصد بیشکک ترک کرد.