گزارشی از دوازدهمین نشست کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب 02 اسفند 1401
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه کرد؛

گزارشی از دوازدهمین نشست کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به تشریح مصوبات دوازدهمین نشست این کمیسیون در سالجاری پرداخت و گفت: با تقاضای تاسیس کانون پیشگامان عدالت و توسعه استان گلستان و صدور پروانه فعالیت جمعیت معلمان و فرهیختگان استان تهران موافقت شد.