ایجاد بیش از ۶۰۰۰ فرصت شغلی در استان اردبیل 02 بهمن 1401
یک مسئول بیان کرد:

ایجاد بیش از ۶۰۰۰ فرصت شغلی در استان اردبیل

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل از ایجاد ۶۰۷۲ فرصت شغلی جدید در استان طی سال جاری با حمایت‌های کمیته امداد خبر داد.