۳۰درصد دختران کشور ازدواج نمی‌کنند! / چرا با وجود “تمایل ایرانیان به فرزندآوری” رشد جمعیت کاهشی شده؟! 29 خرداد 1401

۳۰درصد دختران کشور ازدواج نمی‌کنند! / چرا با وجود “تمایل ایرانیان به فرزندآوری” رشد جمعیت کاهشی شده؟!

تهران- پدر پزشکی جامعه‌نگر ایران ضمن هشدار نسبت به این مسئله که ۳۰درصد دختران کشور ازدواج نمی‌کنند، گفت: لازمه افزایش جمعیت در کشور ما بالاتر رفتن آمار ازدواج است؛ در سایر کشورها ۴۴درصد فرزندان، نکاحی نیستند اما در ایران فرزندآوری غیرنکاحی نزدیک صفر است.