تداوم سوخت‌رسانی در اردبیل همراه با تشدید کنترل و نظارت بر عملکرد جایگاه‌ها 10 مرداد 1401

تداوم سوخت‌رسانی در اردبیل همراه با تشدید کنترل و نظارت بر عملکرد جایگاه‌ها

اردبیل- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: با توجه به افزایش بیش از حد دمای هوا در فصل تابستان، کارکنان انبارهای نفت مرکز و شهرهای شمال و جنوب استان اردبیل بطور مستمر عملیات تامین و توزیع فرآورده های نفتی را بی وقفه انجام میدهند.