آغاز اردوی تیم ملی والیبال دختران در جزیره خارک بوشهر 25 اردیبهشت 1402

آغاز اردوی تیم ملی والیبال دختران در جزیره خارک بوشهر

رییس هیات والیبال استان بوشهر، از آغاز اردوی تیم ملی والیبال دختران در جزیره خارک خبر داد.