کمالوندی: برداشت اورانیوم ۲۰ درصد زیرنظر آژانس است 19 تیر 1401

کمالوندی: برداشت اورانیوم ۲۰ درصد زیرنظر آژانس است

بین الملل- سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: از زنجیره جدید از ماشین‌های سانتریفیوژ که دو هفته پیش فرآیند نصب و گازدهی به آنها در فردو به انجام رسید، اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد برداشت شد.