تهران تا ۳ روز آینده غبارآلود است 06 بهمن 1401

تهران تا ۳ روز آینده غبارآلود است

کارشناس سازمان هواشناسی با بیان این که تهران تا سه روز آینده غبارآلود است گفت: در کل کشور افزایش نسبی دما رخ می دهد.