پرداخت عیدی بازنشستگان از ۱۵ اسفند 04 اسفند 1401

پرداخت عیدی بازنشستگان از ۱۵ اسفند

رئیس کانون مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران: براساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت عیدی بازنشستگان این سازمان از 15 اسفندماه‌ آغاز خواهد شد.