شهرداری یکی از ۲۳ دستگاه مسئول در کاهش آلودگی هوا 28 اردیبهشت 1401
زاکانی مطرح کرد؛

شهرداری یکی از ۲۳ دستگاه مسئول در کاهش آلودگی هوا

تهران- شهردار تهران گفت: ۲۳ دستگاه متولی و مسئول موظف در کاهش آلودگی هوا هستند و شهرداری تهران کاملا به وظایف خود در حوزه کاهش آلودگی هوا عمل می‌کند.