موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان 26 تیر 1401

موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به‌ مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم موافقت کردند.