شروط استراتژیک‌تر شدن روابط انرژی تهران-عشق‌آباد/ ایران بهترین مسیر ترانزیتی برای ترکمن‌ها 28 خرداد 1401

شروط استراتژیک‌تر شدن روابط انرژی تهران-عشق‌آباد/ ایران بهترین مسیر ترانزیتی برای ترکمن‌ها

بین الملل- یک کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه سیاست خارجی کشور ما بر اساس گسترش همکاری با کشورهای همسایه است، تاکید کرد: باید همکاری با ترکمنستان را بیشتر در اولویت قرار دهیم، اگرچه مسائل سیاسی و کارشکنی‌های رقبای سیاسی مثل ترکیه و یا دشمنانی مثل اسرائیل همواره مانع روابط استرتژیک ما با این کشور بوده است.