خوش‌خدمتی شاه اردن به آمریکا و اشغالگران قدس؛ مطرح‌کردن «ناتوی خاورمیانه‌ای» در آستانه سفر بایدن 04 تیر 1401

خوش‌خدمتی شاه اردن به آمریکا و اشغالگران قدس؛ مطرح‌کردن «ناتوی خاورمیانه‌ای» در آستانه سفر بایدن

بین الملل- شاه اردن در آستانه سفر رئیس‌جمهوری آمریکا به منطقه در راستای خوش‌خدمتی به این کشور و اشغالگران قدس خواستار تشکیل آنچه ناتوی خاورمیانه خواند، شد.