کشور نیازمند یک مجلس توانمند با افراد با تجربه است 03 اردیبهشت 1402

کشور نیازمند یک مجلس توانمند با افراد با تجربه است

عباس کریمی حضورش در انتخابات مجلس شورای اسلامی آتی را تکذیب نکرد و گفت: کشور نیازمند یک مجلس توانمند با افراد با تجربه است.