اجرای طرح جدید ترافیک در تهران 14 فروردین 1402

اجرای طرح جدید ترافیک در تهران

طرح ترافیک جدید تهران از امروز چهاردهم فروردین ماه با قیمت جدید در پایتخت اجرایی شد.