احیای ۴۳ واحد تولیدی در ۴ ماه اخیر در استان اردبیل 14 تیر 1401

احیای ۴۳ واحد تولیدی در ۴ ماه اخیر در استان اردبیل

اردبیل- ریيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل به احياي واحدهاي توليدي در 2 سال اخير اشاره كرد و ادامه داد:‌ بيش از 100 واحد راكد توليدي و صنعتي به چرخه فعاليت بازگشته و 82 واحد نيز در مرحله بازگشت به چرخه توليد قرار گرفته است.