بدری: آقای فاطمی‌امین می‌دانید خودروسازان بسیاری از قطعات خودرو را با کیفیت پایین از چین وارد می‌کنند؟ 10 اردیبهشت 1402

بدری: آقای فاطمی‌امین می‌دانید خودروسازان بسیاری از قطعات خودرو را با کیفیت پایین از چین وارد می‌کنند؟

صدیف بدری نماینده اردبیل در موافقت با استیضاح وزیر صمت گفت: فاطمی امین در بیست ماه گذشته خیلی از فرصت‌ها را از دست داد.

مشوق‌های مالیاتی برای کنترل اجاره‌بها در نظر گرفته می‌شود 15 خرداد 1401
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

مشوق‌های مالیاتی برای کنترل اجاره‌بها در نظر گرفته می‌شود

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس درصدد تعیین چارچوب قانونی برای اجاره‌بهاست و در این زمینه مجلس درصدد است تا برای کنترل اجاره‌بها از ابزارهای ایجابی همچون مشوق‌های مالیاتی استفاده کند.