رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی با اصل صحت ادعای مؤدیان 28 خرداد 1401

رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی با اصل صحت ادعای مؤدیان

تهران- ادارات مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان می گذارند.