آغاز طرح توسعه شرکت صبافولاد خلیج‌فارس 06 اسفند 1401
با حضور استاندار هرمزگان:

آغاز طرح توسعه شرکت صبافولاد خلیج‌فارس

طی مراسمی با حضور استاندار هرمزگان طرح توسعه شرکت صبافولاد خلیج‌فارس آغاز شد.