آغاز صادرات خودروی ایرانی به ارمنستان 20 مهر 1401

آغاز صادرات خودروی ایرانی به ارمنستان

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ارمنستان سفارش گذاری ۲۰۰ دستگاه خودرو از ایران داشته است که این خودروها به تدریج در حال ارسال هستند.