کشف ۴۰ تن آبزیان قاچاق در سواحل و دریاهای شمال و جنوب کشور 20 مهر 1401
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات ایران اظهار کرد :

کشف ۴۰ تن آبزیان قاچاق در سواحل و دریاهای شمال و جنوب کشور

بوشهر _ فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات ایران گفت: در نیمه نخست امسال ۴۰ تن انواع آبزیان صید شده قاچاق در سواحل و دریاهای شمالی و جنوبی کشور کشف شده است.