خبر خوش وزیر آموزش و پرورش برای تغذیه دانش‌آموزی 31 شهریور 1401

خبر خوش وزیر آموزش و پرورش برای تغذیه دانش‌آموزی

وزیر آموزش و پرورش از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تغذیه دانش‌‌آموزی در سال تحصیلی جدید خبر داد.