تخت جمشید نمادی از شکوه و عظمت در ایران باستان 04 اسفند 1401

تخت جمشید نمادی از شکوه و عظمت در ایران باستان

تخت جمشید شیراز یا پرسپولیس یکی از زیباترین و قدیمی‌ترین آثار تاریخی و جاذبه‌های کشورمان است. این بنای بی‌نظیر که میراثی از دوره هخامنشیان محسوب می‌شود، هرساله گردشگران بسیاری را از سرتاسر دنیا جذب می‌کند