اعضای هیأت رئیسه سال دوم شورای شهر تهران انتخاب شدند/چمران رئیس شورا ماند 23 مرداد 1401

اعضای هیأت رئیسه سال دوم شورای شهر تهران انتخاب شدند/چمران رئیس شورا ماند

تهران _ سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از انتخاب هیأت رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهر تهران در جلسه هم اندیشی خبر داد.