جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی وضعیت سودان 27 فروردین 1402

جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی وضعیت سودان

یک منبع در سازمان ملل گفت که شورای امنیت روز دوشنبه جلسه‌ای پشت درهای بسته برای بررسی وضعیت درگیری بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع در سودان برگزار می‌کند.