رونمایی از گریم بابک حمیدیان در نقش شهید بروجردی 14 شهریور 1401

رونمایی از گریم بابک حمیدیان در نقش شهید بروجردی

از گریم بابک حمیدیان که در پروژه سینمایی «غریب» ایفاگر نقش شهید محمد بروجردی است، رونمایی شد.