‌نظارت دقیق مهندسان بر ساخت‌و‌ساز مسکن در استان / مشکلات مسکن مهر در نهضت ملی مسکن پیش نمی‌آید / بازار ۷۳ ساله حاج یوسف به پیشنهاد نظام مهندسی ساختمان تعطیل شد 01 تیر 1401
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل:

‌نظارت دقیق مهندسان بر ساخت‌و‌ساز مسکن در استان / مشکلات مسکن مهر در نهضت ملی مسکن پیش نمی‌آید / بازار ۷۳ ساله حاج یوسف به پیشنهاد نظام مهندسی ساختمان تعطیل شد

اردبیل- رئیس نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل از نظارت دقیق مهندسان بر ساخت و سازهای نهضت مسکن ملی خبر داد و گفت: مشکلاتی را که در مسکن مهر مشهود بود در طرح نهضت ملی مسکن پیش نمی‌آید.