زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی توسط دستگاه‌های خدمت‌رسان تامین شود 18 خرداد 1401
مدیرعامل شهرک های صنعتی اردبیل:

زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی توسط دستگاه‌های خدمت‌رسان تامین شود

اردبیل- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: بر اساس قانون، کلیه دستگاه های خدمت رسان اعم از شرکت های آب، برق، گاز و مخابرات ملزم به تامین زیرساخت های لازم تا درب ورودی واحدهای تولیدی هستند.