پروژه چهارخطه شدن کریدور جاده‌ای شمال – جنوب به اتمام رسید 10 مهر 1401

پروژه چهارخطه شدن کریدور جاده‌ای شمال – جنوب به اتمام رسید

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از اتمام پروژه چهارخطه شدن کریدور جاده‌ای شمال - جنوب با بهره‌برداری از ۱۰ کیلومتر باقی‌مانده در محدوده بادرود به کاشان خبر داد.