سفر زائران عتبات به کاظمین و سامرا تا اطلاع ثانوی متوقف شد 10 مهر 1401

سفر زائران عتبات به کاظمین و سامرا تا اطلاع ثانوی متوقف شد

سفر زائران عتبات به شهرهای زیارتی کاظمین و سامرا به دلیل برخی ناآرامی‌ها در عراق تا اطلاع‌ ثانوی متوقف شد.