جوکار: اکثر مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور اجرایی شده است 07 شهریور 1401

جوکار: اکثر مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور اجرایی شده است

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم، انجام سفرهای استانی است که مصوبات این سفرها در یک سال گذشته در اکثر موارد اجرایی شده است.