دستگیری سارقان اماکن خصوصی ، محتویات خودرو و قاپ زن دراسلامشهر 09 اسفند 1400

دستگیری سارقان اماکن خصوصی ، محتویات خودرو و قاپ زن دراسلامشهر

تهران- سارقان اماکن خصوصی ، محتویات خودرو و قاپ زن دراسلامشهر دستگیر شدند.