اولتیماتوم پلیس به مجرمان: در صحنه برخورد می‌کنیم 20 شهریور 1401

اولتیماتوم پلیس به مجرمان: در صحنه برخورد می‌کنیم

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پلیس با اختیارات قانونی خود در صحنه با جرایم خشن برخورد می‌کند.