دستگیری عامل اصلی شهادت مامور فراجا در دلگان 31 مرداد 1401

دستگیری عامل اصلی شهادت مامور فراجا در دلگان

سیستان و بلوچستان _ فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری عامل اصلی شهادت مامور فراجا در جنوب استان خبر داد.