اخطار روسیه به آمریکا درخصوص حرکت به سمت «نقطه بی‌بازگشت» 22 مرداد 1401

اخطار روسیه به آمریکا درخصوص حرکت به سمت «نقطه بی‌بازگشت»

یک مقام ارشد روس به آمریکا درباره تداوم اقدامات خصمانه و رساندن روابط دوجانبه به «نقطه بدون بازگشت» اخطار داد.