انتصاب ۳ تن از فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید با حکم رهبر انقلاب 25 تیر 1401

انتصاب ۳ تن از فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید با حکم رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب، در حکمی 3 تن از فقهای شورای نگهبان را برای یک دوره جدید منصوب کردند.