دستور وزیر نیرو برای ذخیره‌ حداکثری آب باران در سازه‌ها 08 مرداد 1401

دستور وزیر نیرو برای ذخیره‌ حداکثری آب باران در سازه‌ها

وزیر نیرو دستور داد همه سازه‌های آبی کشور به منظور استفاده کامل از منابع آبی فراهم شده ناشی از بارش‌های اخیر به نحو مطلوب مدیریت شده و زمینه ذخیره حداکثری آب فراهم شود.