۵۰ عنوان کتاب در بیان رشادت‌های شهدای دفاع مقدس قم تدوین شد 23 تیر 1401

۵۰ عنوان کتاب در بیان رشادت‌های شهدای دفاع مقدس قم تدوین شد

قم _ ستاد کنگره شهدا در راستای تهیه مستند سازی رشادت های شهدا ۵۰ عنوان کتاب به انتشارات جمکران سفارش داده ‌که ۳۰ عنوان کتاب آن تا اخر شهریور ماه سال جاری به جامعه عرضه خواهد شد.