درخواست ۴۰۰ دفتر بسیج دانشجویی برای برخورد با مقصران حادثه متروپل 16 خرداد 1401

درخواست ۴۰۰ دفتر بسیج دانشجویی برای برخورد با مقصران حادثه متروپل

ایران- دفاتر بسیج دانشجویی در ۴۰۰ دانشگاه کشور طی نامه‌ای از رئیس دستگاه قضا خواستند تا در اسرع وقت با تمامی مسئولین دولتی و غیردولتی که مستقیم یا غیرمستقیم با عدم نظارت خود، منجر به رقم خوردن حادثه تلخ متروپل شدند، برخورد قضائی صورت گیرد.