سرنوشت برگزاری کنکور ۱۴۰۲ با ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟ 26 تیر 1401

سرنوشت برگزاری کنکور ۱۴۰۲ با ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟

با توجه به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس جمهور، کنکور ۱۴۰۲ چگونه برگزار می‌شود؟