دستور دادگستری برای تشکیل کارگروه بررسی خشک شدن درختان خیابان ولیعصر 02 مرداد 1401

دستور دادگستری برای تشکیل کارگروه بررسی خشک شدن درختان خیابان ولیعصر

تهران _ رئیس کل دادگستری استان تهران در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر خشک شدن هم‌زمان تعدادی اصله درخت در خیابان ولیعصر(عج) به دادستان تهران ماموریت داد تا پس از بررسی موضوع در چارچوب قوانین و مقررات اقدامات لازم انجام شود.