جابجایی ۲۵۱ هزار نفر مسافر در استان اردبیل 07 خرداد 1401
در دوماهه اول سال ثبت شد؛

جابجایی ۲۵۱ هزار نفر مسافر در استان اردبیل

اردبیل- معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل گفت: از جابجایی بیش از 251 هزار نفر مسافر در دوماهه اول سال در استان خبر داد.

جابجایی بیش از ۵۶۳ هزارتن کالا در استان اردبیل 01 خرداد 1401
با بررسی آمار 2 ماهه گذشته اعلام شد؛

جابجایی بیش از ۵۶۳ هزارتن کالا در استان اردبیل

اردبیل- رئیس اداره کالای راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل گفت : در دوماهه گذشته از سالجاری 563 هزار و 178 تن کالا از استان اردبیل جابجا شده است.