قوانین جدید برای عبور کالای کشورهای غیردوست از خاک روسیه 10 مهر 1401

قوانین جدید برای عبور کالای کشورهای غیردوست از خاک روسیه

وزارت حمل و نقل روسیه اعلام کرد که از ۱۰ اکتبر ممنوعیت حمل و نقل جاده‌ای کالا از طریق روسیه از کشورهای اتحادیه اروپا، نروژ، بریتانیای کبیر و اوکراین اعمال می‌شود.