لاوروف: غرب نمی‌تواند جلوی ایجاد جهان چند قطبی را بگیرد 07 شهریور 1401

لاوروف: غرب نمی‌تواند جلوی ایجاد جهان چند قطبی را بگیرد

وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد، غربی ها با کارهایشان شاید روند تشکیل جهان چند قطبی را آهسته کنند اما نخواهند توانست آن را متوقف سازند.