۱۰۰ درصد گندم‌زارهای ایرانشهر زیر کشت قراردادی قرار گرفت 02 بهمن 1401

۱۰۰ درصد گندم‌زارهای ایرانشهر زیر کشت قراردادی قرار گرفت

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: با تلاش همکاران مدیریت جهاد کشاورزی، غله و خدمات بازرگانی، شرکت خدمات حمایتی و کشاورزان، کل گندمزارهای ایرانشهرتحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفت.

اجرای طرح الگوی کشت‌ و کشاورزی قراردادی در هفته جاری‌ 30 مهر 1401
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد :

اجرای طرح الگوی کشت‌ و کشاورزی قراردادی در هفته جاری‌

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای طرح الگوی کشت این هفته در کشور اجرا می‌شود، گفت: اجرای کشاورزی قراردادی نیز این هفته با حضور رئیس‌جمهور به صورت رسمی آغاز می شود تا بتوانیم بر اساس الگوی کشت کار را پیش ببریم.

دلیل تاخیر در ابلاغ الگوی کشت 12 مهر 1401

دلیل تاخیر در ابلاغ الگوی کشت

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی گفت ابلاغ الگوی کشت به هفته اینده موکول شد.