تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال/تحت پوششان نهادهای حمایتی در اولویت 01 مرداد 1401

تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال/تحت پوششان نهادهای حمایتی در اولویت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین وضعیت اعطای سهام عدالت به جاماندگان را تشریح کرد.