شمسایی در تیم ملی فوتسال می ماند 17 مهر 1401

شمسایی در تیم ملی فوتسال می ماند

رئیس کمیته فوتسال گفت: شمسایی قرارداد دارد و سرمربی تیم ملی فوتسال ایران می ماند.