ساخت مدرسه موجب ایجاد شغل و توسعه اقتصادی را فراهم می کند 10 آذر 1401

ساخت مدرسه موجب ایجاد شغل و توسعه اقتصادی را فراهم می کند

لرستان _ استاندار لرستان گفت : ساخت مدرسه علاوه بر برکات معنوی موجبات اشتغال زایی و رونق اقتصادی را فراهم می‌کند.