بیش از ۳ هزار تن گاز مایع در استان اردبیل بصورت الکترونیکی توزیع شد​ ​ 15 تیر 1401
یک مسئول:

بیش از ۳ هزار تن گاز مایع در استان اردبیل بصورت الکترونیکی توزیع شد​ ​

اردبیل- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: در سه ماهه اول سال جاری، بیش ازسه هزار تن گاز مایع در سطح منطقه بصورت الکترونیکی توزیع شده است.