عملکرد میرحسین موسوی از زبان دوستانش 24 مرداد 1401

عملکرد میرحسین موسوی از زبان دوستانش

در بخش‌هایی از گفتگوهای برنامه «دستخط»، اشاراتی به تجربه مهمانان این برنامه با عنوان «عملکرد میرحسین موسوی از زبان دوستانش» منتشر شده است.